• Tutkimus.

 • Strategia.

 • Käytäntöönvienti.

 • Viestintä.

Fenix Consulting tarjoaa suomalaista osaamista kansainvälisille markkinoille.

Fenix Consulting osaksi Integral Oy:tä

Integral Oy vahvisti konsultointi- ja tutkimusosaamista sekä näihin palveluihin liittyvää palvelutarjontaa yhdistymällä Fenix Consulting Oy:n kanssa. Fenix Consultingin Oy:n henkilökunta on siirtynyt Integralin palvelukseen 1.1.2020 alkaen. | Lue tiedote tästä »

Palveluillamme on korkea räätälöintiaste ja niiden perustehtävä on tuottaa menestystä asiakkaillemme. Siksi moni huippuyritys on lisännyt kilpailuetuaan avullamme, Suomessa ja kansainvälisesti.

Fenix-konsepti

Tekemisemme perusta on vahva tutkimusosaaminen. Esiintuomme haasteet ja mahdollisuudet. Tiedon pohjalta syntyvät näkemykset, innovaatiot ja strategia.

Toteutusvaiheessa jalkautamme strategian vaatimat toimenpiteet käytäntöön. Sparraus ja valmennus ovat osa toteutusta.

Fenix Consulting on erinomainen kumppani muutoksen läpiviennissä. Toimintamallimme on asiakeskeinen ja sen tehtävä on antaa tuloksellista arvoa. Lopullinen päämäärämme on aina asiakkaan menestys.

 

Fenix-konsepti

Fenix-konsepti on kokonaisuus: lähtökohtana strategia ja sen toteutuminen viestinnässä, asiakassuhteiden hallinnassa ja työyhteisön toimivuudessa. Kokonaisuus, johon kiteytyy yrityksen menestyminen.

Fenix-konsepti on kokonaisuus: lähtökohtana strategiaja sen toteutuminen viestinnässä,  asiakassuhteiden hallinnassa ja työyhteisön toimivuudessa. Kokonaisuus, johon kiteytyy  yrityksen menestyminen.

Kolmivaiheinen Fenix-konsepti muodostaa osaamisemme timantin, joka koostuu kolmesta osa-alueesta:

 1. Tutkimuksesta
 2. Strategiatyöstä ja
 3. Käytäntöönviennistä.

Osaamisalueet

Fenix Consultingin osaamisalueita ovat: strategia, viestintä , asiakassuhteen hallinta ja työyhteisön toimivuus.

Fenix Consultingin osaamisalueita ovat: strategia, viestintä , asiakassuhteen hallinta ja työyhteisön toimivuus.

Strategia on tarina, johon kiteytyvät keskeiset painopistealueet tavoitteiden saavuttamiseksi

Strategiatyömme perustuu asiakkaan toiminnan, toimialan ja kilpailutilanteen ymmärtämiseen. Selvitämme rakenteet ja mallit, kaivamme esiin tiedon, mihin panostaa. Strategiatyössä autamme fokuksen löytämisessä ja vaihtoehtojen valitsemisessa.

Viestintä on vaikuttamista

Viestintä on kiinnostavien lupausten antamista, tarkoin valituille kohderyhmille. Autamme määrittelemään ydin- ja kohderyhmäsanoman sekä ohjaamaan viestinnän oikealle polulle, olipa kohderyhmä ulkoinen tai yrityksen sisäinen.

Asiakassuhteen hallinnalla saavutetaan kilpailuetua

Asiakassuhteen hallintaa ovat tarkat kohderyhmävalinnat, ymmärrys asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista, mielikuvat sekä odotusten ja kokemusten tasapaino. Nämä luovat kokonaisuuden kannattavan asiakassuhteen hallinnalle, joka on kilpailuedun perusta.

Toimiva työyhteisö toteuttaa strategiaa

Työyhteisön toimivuus on kokonaisuus, joka toteuttaa valittua strategiaa. Tuotamme kokonaiskuvan organisaation toimivuudesta suurimmista mahdollisuuksista ja haasteista. Autamme kehittämään johtamista, tiimityötä, sisäistä viestintää ja yksilön onnistumista, tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoite on saada organisaatio toimimaan tuloksellisesti.

 

 

 

Palvelut

Tarjoamme käytännöllisiä ja tehokkaita palveluita kaikkiin osaamisalueisiimme. Kaikissa palveluissa on läsnä konseptin mukainen tapa toimia.

Tarjoamme käytännöllisiä ja tehokkaita palveluita kaikkiin osaamisalueisiimme. Kaikissa palveluissa on läsnä konseptin mukainen tapa toimia.

Strategia

 • Strategiaprosessit
 • Tavoitetilaohjelma
 • Positiointistrategia
 • Kilpailustrategia
 • Asiakkuusstrategia
 • Myyntistrategia
 • Tuote-/palvelustrategia
 • Konseptointistrategia
 • Tuloskortit

Asiakassuhteen hallinta

 • TUTKA™-ohjelma asiakassuhteen hallintaan
 • Asiakastyytyväisyysmittaukset
 • Ratkaisujen myynti
 • Asiakassegmentointiohjelma
 • Markkinointi
 • Myyntivalmennus

Työyhteisön toimivuus

 • Johtamisbarometri
 • Henkilöstötutkimus
 • Esimiestoiminnan arvio ja palaute
 • Kompetenssikartoitus
 • Kehityskeskusteluohjelma
 • Sisäinen yhteistyö eli VETOKETJU™-ohjelma
 • Muutosohjelma
 • Muutosvalmennus
 • Tiimikohtaiset valmennukset
 • Henkilökohtaiset sparraukset

Viestintä

 • Nykytila-analyysi
 • Ydinsanoma
 • Tavoitemielikuvaohjelma
 • Positiointi
 • Imagopyramidi-ohjelma
 • Strategian viestintä

Tarinoita matkan varrelta

Fenix Consulting on auttanut Suomen parhaimpia ja menestyksekkäimpiä yrityksiä parantamaan iskukykyään ja saavuttamaan kilpailuedun. Olemme koonneet tähän muutaman tuloksellisen tarinan, jossa äänen saavat asiakkaamme.

 

 • All

Blogit

fenix

Ikigai – Yrityksen olemassaolon tarkoitus yhdessä lauseessa

Source: Dreamstime, Toronto Star Graphic. Onko yrityksen missio vain kasa kauniita sanoja? Onko yrityksen perustehtävä riittävän tarkoin määritelty? Kansainvälisillä foorumeilla on viime aikoina ollut yhä useammin puheenaiheena yrityksen tarkoituksen määrittämisen keskeinen merkitys koko liiketoiminnalle. Yhtenä menetelmänä on tuotu esiin japanilainen elämänfilosofia Ikigai, joka tarkoittaa syytä olemassaoloon. Ikigain sanotaan olevan yksi

Lue Koko artikkeli
Hannu Lehtonen

Tekoäly liiketoiminnan tukena: Seitsemän suurta salaisuutta

Next? Ympäröivä maailmamme on muuttunut nopeammin kuin koskaan. Elämme ympäristössä, jossa aiemmin tieteiselokuvissa esiintyneet laitteet ja teknologia ovat tulleet osaksi jokapäiväistä elämäämme. On selvää, että kaikki tämä aiheuttaa hämmennystä ja kysymyksiä. Valitettavasti emme voi tarjota kristallipalloa käyttöösi, mutta jo tämän päivän kokemuksella ja tiedoilla voimme hiemaan valottaa seuraavia askelia liiketoimintasi siirtymisessä

Lue Koko artikkeli
fenix

Made by Finland – The Next Hundred Years

Olemme mukana rakentamassa seuraavaa sataa

Lue Koko artikkeli

Yritys

Fenix Consulting Oy on vuonna 2001 perustettu konsulttiyritys, jonka vahva tahtotila on olla alansa arvostetuin ja halutuin yhteistyökumppani. 1.1.2020 Fenix Consulting siirtyi osaksi Integral Oy:tä ja työ jatkuu entistä vahvempana. | Lue lisää tästä »

Ydinosaamistamme edustaa tietoon ja sen soveltamiseen pohjautuva strategia ja sen edellyttämä muutosprosessi ja strategian käytäntöönvienti.

Asiakkaamme ovat toimialojensa johtavia yrityksiä. Monet asiakkaistamme ovat olleet mukana kasvussa koko toimintamme ajan.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat kurinalaisuus, korkea etiikka, osaamisen jatkuva kehittäminen ja aidon arvon tuottaminen asiakkaallemme.

Tiimi

Konsulttimme ovat kokeneita ja arvostettuja. Heidän osaamiseen uskotaan ja mielipiteitä kuunnellaan. Fenix Consulting on auttanut lukuisia yrityksiä kilpailuedun saavuttamisessa ja sen edellyttämän muutoksen läpiviennissä.

Kokemus

Fenix Consulting on osaajien yhteisö. Vuosien kokemus on kartuttanut osaamispankkiimme erilaisia ratkaisuja ja menestystarinoita. Kaikki uudet haasteet ovat kuitenkin yksilöllisiä ja ainutlaatuisia. Siksi suurin pääomamme onkin tieto ja kokemus, eivät valmiit mallit tai sapluunat.

Ohjaamme muutosprosesseja lukuisten asiakaskokemusten ja tulosten perusteella. Valttejamme ovat nopeus, innostavuus, oikeat kysymykset ja toimintaan johtavat vastaukset

Konsultiksi?

Fenix Consulting on kiinnostunut lahjakkaista ja kunnianhimoisista ihmisistä, jotka haluavat tehdä työtä reippaalla ja oppivalla asenteella. Työmme on palveluhenkistä ja tarkkuutta vaativaa. Parhaimmillaan se on hauskaa ja luovaa, ennen kaikkea kehittävää.
Fenix Consulting on näköalapaikka. Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme ovat alansa parhaita ja kokeneimpia. Niinpä meiltä edellytetään aina parasta: työntekijänä pääset tekemisiin älykkäiden ja vaativien asiakkaiden kanssa.

Yhteystiedot

Fenix Consulting Oy on nyt osa Integral Oy:tä.

Lue tiedote tästä »