• Tutkimus.

 • Strategia.

 • Valmennus.

 • Viestintä.

Fenix Consulting tarjoaa suomalaista osaamista kansainvälisille markkinoille.

Fenix Consulting

Fenix Consulting on alansa arvostetuimpiin kuuluva boutique-tyyppinen konsulttitoimisto.
Palveluillamme on korkea räätälöintiaste ja niiden perustehtävä on tuottaa menestystä asiakkaillemme. Siksi moni huippuyritys on lisännyt kilpailuetuaan avullamme, Suomessa ja kansainvälisesti.

Fenix-konsepti

Tekemisemme perusta on vahva tutkimusosaaminen. Esiintuomme haasteet ja mahdollisuudet. Tiedon pohjalta syntyvät näkemykset, innovaatiot ja strategia.

Toteutusvaiheessa jalkautamme strategian vaatimat toimenpiteet käytäntöön. Sparraus ja valmennus ovat osa toteutusta.

Fenix Consulting on erinomainen kumppani muutoksen läpiviennissä. Toimintamallimme on asiakeskeinen ja sen tehtävä on antaa tuloksellista arvoa. Lopullinen päämäärämme on aina asiakkaan menestys.

 

Fenix-konsepti

Fenix-konsepti on kokonaisuus: lähtökohtana strategia ja sen toteutuminen viestinnässä, asiakassuhteiden hallinnassa ja työyhteisön toimivuudessa. Kokonaisuus, johon kiteytyy yrityksen menestyminen.

Fenix-konsepti on kokonaisuus: lähtökohtana strategiaja sen toteutuminen viestinnässä,  asiakassuhteiden hallinnassa ja työyhteisön toimivuudessa. Kokonaisuus, johon kiteytyy  yrityksen menestyminen.

Kolmivaiheinen Fenix-konsepti muodostaa osaamisemme timantin, joka koostuu kolmesta osa-alueesta:

 1. Tutkimuksesta
 2. Strategiatyöstä ja
 3. Valmennuksesta.

Osaamisalueet

Fenix Consultingin osaamisalueita ovat: strategia, viestintä , asiakassuhteen hallinta ja työyhteisön toimivuus.

Fenix Consultingin osaamisalueita ovat: strategia, viestintä , asiakassuhteen hallinta ja työyhteisön toimivuus.

Strategia on tarina, johon kiteytyvät keskeiset painopistealueet tavoitteiden saavuttamiseksi

Strategiatyömme perustuu asiakkaan toiminnan, toimialan ja kilpailutilanteen ymmärtämiseen. Selvitämme rakenteet ja mallit, kaivamme esiin tiedon, mihin panostaa. Strategiatyössä autamme fokuksen löytämisessä ja vaihtoehtojen valitsemisessa.

Viestintä on vaikuttamista

Viestintä on kiinnostavien lupausten antamista, tarkoin valituille kohderyhmille. Autamme määrittelemään ydin- ja kohderyhmäsanoman sekä ohjaamaan viestinnän oikealle polulle, olipa kohderyhmä ulkoinen tai yrityksen sisäinen.

Asiakassuhteen hallinnalla saavutetaan kilpailuetua

Asiakassuhteen hallintaa ovat tarkat kohderyhmävalinnat, ymmärrys asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista, mielikuvat sekä odotusten ja kokemusten tasapaino. Nämä luovat kokonaisuuden kannattavan asiakassuhteen hallinnalle, joka on kilpailuedun perusta.

Toimiva työyhteisö toteuttaa strategiaa

Työyhteisön toimivuus on kokonaisuus, joka toteuttaa valittua strategiaa. Tuotamme kokonaiskuvan organisaation toimivuudesta suurimmista mahdollisuuksista ja haasteista. Autamme kehittämään johtamista, tiimityötä, sisäistä viestintää ja yksilön onnistumista, tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoite on saada organisaatio toimimaan tuloksellisesti.

 

 

 

Palvelut

Tarjoamme käytännöllisiä ja tehokkaita palveluita kaikkiin osaamisalueisiimme. Kaikissa palveluissa on läsnä konseptin mukainen tapa toimia.

Tarjoamme käytännöllisiä ja tehokkaita palveluita kaikkiin osaamisalueisiimme. Kaikissa palveluissa on läsnä konseptin mukainen tapa toimia.

Strategia

 • Strategiaprosessit
 • Tavoitetilaohjelma
 • Positiointistrategia
 • Kilpailustrategia
 • Asiakkuusstrategia
 • Myyntistrategia
 • Tuote-/palvelustrategia
 • Konseptointistrategia
 • Tuloskortit

Asiakassuhteen hallinta

 • TUTKA™-ohjelma asiakassuhteen hallintaan
 • Asiakastyytyväisyysmittaukset
 • Ratkaisujen myynti
 • Asiakassegmentointiohjelma
 • Markkinointi
 • Myyntivalmennus

Työyhteisön toimivuus

 • Johtamisbarometri
 • Henkilöstötutkimus
 • Esimiestoiminnan arvio ja palaute
 • Kompetenssikartoitus
 • Kehityskeskusteluohjelma
 • Sisäinen yhteistyö eli VETOKETJU™-ohjelma
 • Muutosohjelma
 • Muutosvalmennus
 • Tiimikohtaiset valmennukset
 • Henkilökohtaiset sparraukset

Viestintä

 • Nykytila-analyysi
 • Ydinsanoma
 • Tavoitemielikuvaohjelma
 • Positiointi
 • Imagopyramidi-ohjelma
 • Strategian viestintä

Tarinoita matkan varrelta

Fenix Consulting on auttanut Suomen parhaimpia ja menestyksekkäimpiä yrityksiä parantamaan iskukykyään ja saavuttamaan kilpailuedun. Olemme koonneet tähän muutaman tuloksellisen tarinan, jossa äänen saavat asiakkaamme.

 

 • All

Blogit

Hannu Lehtonen

Kehittäminen alkaa oikeista kysymyksistä

Työyhteisön toimivuuden kehittäminen on mahdollista, kun on saatavilla oikeaa, oleellista ja käyttökelpoista tietoa. Sitä saa esittämällä oikeita kysymyksiä. Kuulostaa päivänselvältä. Useimmiten kuitenkin tämä seikka aliarvioidaan tutkimuksia, ja esimerkiksi henkilöstötutkimuksia, laadittaessa. Työyhteisön toimivuuden kokonaisuuden kannalta relevantti tieto on suuressa roolissa. Tiedonkeruu oikein määriteltynä ja rakennettuna selvittää työyhteisön toimivuuden keskeiset haasteet ja

Lue Koko artikkeli
Jaana Ahervuo

Osaaminen vaikuttaa työyhteisön toimivuuteen

Työyhteisöjä tarkastellessa olen huomannut, miten osaamisella on suuri vaikutus työilmapiiriin ja työyhteisön toimivuuteen. Riittävä osaaminen takaa hyvän ja tehokkaan työntekemisen rytmin. Kun kaikilla organisaation jäsenillä on töitä, joihin kaikilla on riittävä osaaminen, syntyy tekemisen meininki ja hyvä rento ilmapiiri. Vastaavasti olen havainnut, että tilanteissa, joissa osaaminen ei ihan riitäkään, vaan

Lue Koko artikkeli
Hannu Lehtonen

Kehitä työyhteisöä jatkuvalla parantamisella

Työyhteisö on organisaation sydän. Siksi sitä pitää tarkkailla ja huoltaa säännöllisin väliajoin. Sen puolesta kannattaa tehdä tutkimuksia, mikä toimii, mikä ei, missä kipukohdat piilevät.  Tutkimuksista saadun tiedon pitää johtaa toimenpiteisiin. Vain sitä kautta saadaan työyhteisö toimimaan. Henkilöstötutkimukset ovat suosittuja edellä mainituista syistä. Näennäisesti niitä on myös helppo toteuttaa. Kynnystä madaltavat

Lue Koko artikkeli

Yritys

Fenix Consulting Oy on vuonna 2001 perustettu konsulttiyritys, jonka vahva tahtotila on olla alansa arvostetuin ja halutuin yhteistyökumppani.

Ydinosaamistamme edustaa tietoon ja sen soveltamiseen pohjautuva strategia ja sen edellyttämä muutosprosessi ja strategian käytäntöönvienti.

Asiakkaamme ovat toimialojensa johtavia yrityksiä. Monet asiakkaistamme ovat olleet mukana kasvussa koko toimintamme ajan.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat kurinalaisuus, korkea etiikka, osaamisen jatkuva kehittäminen ja aidon arvon tuottaminen asiakkaallemme.

Tiimi

Konsulttimme ovat kokeneita ja arvostettuja. Heidän osaamiseen uskotaan ja mielipiteitä kuunnellaan. Fenix Consulting on auttanut lukuisia yrityksiä kilpailuedun saavuttamisessa ja sen edellyttämän muutoksen läpiviennissä.

Kokemus

Fenix Consulting on osaajien yhteisö. Vuosien kokemus on kartuttanut osaamispankkiimme erilaisia ratkaisuja ja menestystarinoita. Kaikki uudet haasteet ovat kuitenkin yksilöllisiä ja ainutlaatuisia. Siksi suurin pääomamme onkin tieto ja kokemus, eivät valmiit mallit tai sapluunat.

Ohjaamme muutosprosesseja lukuisten asiakaskokemusten ja tulosten perusteella. Valttejamme ovat nopeus, innostavuus, oikeat kysymykset ja toimintaan johtavat vastaukset

Konsultiksi?

Fenix Consulting on kiinnostunut lahjakkaista ja kunnianhimoisista ihmisistä, jotka haluavat tehdä työtä reippaalla ja oppivalla asenteella. Työmme on palveluhenkistä ja tarkkuutta vaativaa. Parhaimmillaan se on hauskaa ja luovaa, ennen kaikkea kehittävää.
Fenix Consulting on näköalapaikka. Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme ovat alansa parhaita ja kokeneimpia. Niinpä meiltä edellytetään aina parasta: työntekijänä pääset tekemisiin älykkäiden ja vaativien asiakkaiden kanssa.

Yhteystiedot