Kirjoittaja fenix

Fenix Consulting on Tekesin hyväksymä Innovaatiosetelin palveluntarjoaja. Autamme yritystäsi kehittämään iskukykyä ja saavuttamaan kilpailuetua tukemalla uusien innovaatiohankkeiden tehokasta läpivientiä sekä kansainvälistymistä. Innovaatioseteli on suunnattu pk-yrityksille innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan, prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja

Lue lisää