Kirjoittaja fenix

Source: Dreamstime, Toronto Star Graphic. Onko yrityksen missio vain kasa kauniita sanoja? Onko yrityksen perustehtävä riittävän tarkoin määritelty? Kansainvälisillä foorumeilla on viime aikoina ollut yhä useammin puheenaiheena yrityksen tarkoituksen määrittämisen keskeinen merkitys koko liiketoiminnalle. Yhtenä menetelmänä on tuotu esiin japanilainen elämänfilosofia Ikigai, joka tarkoittaa syytä olemassaoloon. Ikigain sanotaan olevan yksi japanilaisten pitkän iän salaisuuksista, ja teema soveltuu hyvin myös liike-elämän haasteisiin.  Yritykset, joilla on selkeä tehtävä ja tarkoitus myös menestyvät usein myös muita paremmin. Ikigai

Lue lisää

Kirjoittaja fenix

Fenix Consulting Oy on mukana Made by Finland -kampanjassa, joka on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Suomi 100 -juhlavuoden kampanja. Made by Finland juhlii Suomen suurta juhlavuotta, rohkaisee tuntemaan ylpeyttä monimuotoista suomalaista työtä kohtaan ja kertoo, millaisella työllä suomalaista hyvinvointia rakennetaan. Meille suomalainen työ merkitsee ennen kaikkea laatua ja kilpailuetua. Lähdimme mukaan kampanjaan, koska haluamme omalta osaltamme auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään kasvua ja kilpailuetua. Palveluillemme on myönnetty suomalaisesta osaamisesta kertova Avainlippu, Hannu

Lue lisää

Kirjoittaja fenix

Fenix Consulting on Tekesin hyväksymä Innovaatiosetelin palveluntarjoaja. Autamme yritystäsi kehittämään iskukykyä ja saavuttamaan kilpailuetua tukemalla uusien innovaatiohankkeiden tehokasta läpivientiä sekä kansainvälistymistä. Innovaatioseteli on suunnattu pk-yrityksille innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan, prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja

Lue lisää