Kirjoittaja fenix

Source: Dreamstime, Toronto Star Graphic. Onko yrityksen missio vain kasa kauniita sanoja? Onko yrityksen perustehtävä riittävän tarkoin määritelty? Kansainvälisillä foorumeilla on viime aikoina ollut yhä useammin puheenaiheena yrityksen tarkoituksen määrittämisen keskeinen merkitys koko liiketoiminnalle. Yhtenä menetelmänä on tuotu esiin japanilainen elämänfilosofia Ikigai, joka tarkoittaa syytä olemassaoloon. Ikigain sanotaan olevan yksi japanilaisten pitkän iän salaisuuksista, ja teema soveltuu hyvin myös liike-elämän haasteisiin.  Yritykset, joilla on selkeä tehtävä ja tarkoitus myös menestyvät usein myös muita paremmin. Ikigai

Lue lisää

Kirjoittaja Hannu Lehtonen

Next? Ympäröivä maailmamme on muuttunut nopeammin kuin koskaan. Elämme ympäristössä, jossa aiemmin tieteiselokuvissa esiintyneet laitteet ja teknologia ovat tulleet osaksi jokapäiväistä elämäämme. On selvää, että kaikki tämä aiheuttaa hämmennystä ja kysymyksiä. Valitettavasti emme voi tarjota kristallipalloa käyttöösi, mutta jo tämän päivän kokemuksella ja tiedoilla voimme hiemaan valottaa seuraavia askelia liiketoimintasi siirtymisessä digitaaliseen ympäristöön. Olemme koonneet oheen seitsemän keskeistä tekijää koskien tekoälyä ja sen kehittymistä liiketoiminnan avuksi. 1. Tekoäly ei pysty rakentamaan yrityksen strategiaa, mutta se voi

Lue lisää

Kirjoittaja fenix

Fenix Consulting Oy on mukana Made by Finland -kampanjassa, joka on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Suomi 100 -juhlavuoden kampanja. Made by Finland juhlii Suomen suurta juhlavuotta, rohkaisee tuntemaan ylpeyttä monimuotoista suomalaista työtä kohtaan ja kertoo, millaisella työllä suomalaista hyvinvointia rakennetaan. Meille suomalainen työ merkitsee ennen kaikkea laatua ja kilpailuetua. Lähdimme mukaan kampanjaan, koska haluamme omalta osaltamme auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään kasvua ja kilpailuetua. Palveluillemme on myönnetty suomalaisesta osaamisesta kertova Avainlippu, Hannu

Lue lisää

Kirjoittaja fenix

Fenix Consulting on Tekesin hyväksymä Innovaatiosetelin palveluntarjoaja. Autamme yritystäsi kehittämään iskukykyä ja saavuttamaan kilpailuetua tukemalla uusien innovaatiohankkeiden tehokasta läpivientiä sekä kansainvälistymistä. Innovaatioseteli on suunnattu pk-yrityksille innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan, prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja

Lue lisää

Kirjoittaja Hannu Lehtonen

Työyhteisön toimivuuden kehittäminen on mahdollista, kun on saatavilla oikeaa, oleellista ja käyttökelpoista tietoa. Sitä saa esittämällä oikeita kysymyksiä. Kuulostaa päivänselvältä. Useimmiten kuitenkin tämä seikka aliarvioidaan tutkimuksia, ja esimerkiksi henkilöstötutkimuksia, laadittaessa. Työyhteisön toimivuuden kokonaisuuden kannalta relevantti tieto on suuressa roolissa. Tiedonkeruu oikein määriteltynä ja rakennettuna selvittää työyhteisön toimivuuden keskeiset haasteet ja mahdollisuudet. Hyvä henkilöstötutkimus on organisaation itsearvio toiminnasta. Siitä saatavan tiedon kautta voidaan jokainen organisaation jäsen osallistuttaa työyhteisön kehittämiseen. Tutkimuksen rakenteen perusteena ovat väittämäparit, jotka haastavat

Lue lisää

Kirjoittaja Jaana Ahervuo

Työyhteisöjä tarkastellessa olen huomannut, miten osaamisella on suuri vaikutus työilmapiiriin ja työyhteisön toimivuuteen. Riittävä osaaminen takaa hyvän ja tehokkaan työntekemisen rytmin. Kun kaikilla organisaation jäsenillä on töitä, joihin kaikilla on riittävä osaaminen, syntyy tekemisen meininki ja hyvä rento ilmapiiri. Vastaavasti olen havainnut, että tilanteissa, joissa osaaminen ei ihan riitäkään, vaan vastaan tulee haasteita, niin seuraa usein ahdistus, mikä sitten johtaa työn tehokkuuden alenemiseen ja ilmapiiriä heikentävään voivotteluun. Voivottelun aiheet eivät useinkaan liity itse haasteisiin vaan

Lue lisää

Kirjoittaja Hannu Lehtonen

Työyhteisö on organisaation sydän. Siksi sitä pitää tarkkailla ja huoltaa säännöllisin väliajoin. Sen puolesta kannattaa tehdä tutkimuksia, mikä toimii, mikä ei, missä kipukohdat piilevät.  Tutkimuksista saadun tiedon pitää johtaa toimenpiteisiin. Vain sitä kautta saadaan työyhteisö toimimaan. Henkilöstötutkimukset ovat suosittuja edellä mainituista syistä. Näennäisesti niitä on myös helppo toteuttaa. Kynnystä madaltavat lukuisat edulliset ja ilmaiset tiedonkeruumenetelmät. Samalla on kuitenkin vaara astua sudenkuoppaan. Henkilöstötutkimuksissa, kuten muissakin tutkimuksissa tutkimuksen suunnittelu, rakenne ja tavoitteet ovat paljon tärkeämmässä roolissa kuin

Lue lisää

Kirjoittaja Hannu Lehtonen

Työmarkkinajärjestöjen ja nykyhallituksen näkemykset ovat edelleen melko ristiriitaisia. Konkreettiset ideat valtion talouden parantamiseksi tuppaavat vesittyä, jahka päästään päätösvaiheeseen. Tuottavuushyppy tai -loikka uhkaa jäädä teoreettiseksi heitoksi. On ymmärrettävää ja olennaista, että työmarkkinoilta halutaan tehokkuutta ja säästöjä. Ne ovat kuitenkin työyhteisöissä ristiriitaa aiheuttavia sanoja ja tuovat viestinnällisiä haasteita. Samaan aikaan yrityksiltä ja organisaatioilta peräänkuulutetaan kiinnostavia tuotteita ja palveluita. Sellaisia syntyy vain kannustavassa ja luovassa työyhteisössä. Säästöt ja tehokkuus pitää siis varmistaa toisella tavalla. Työyhteisön toimivuuteen keskittyminen uudella

Lue lisää

Kirjoittaja Hannu Lehtonen

Asiakkaamme Ramboll on johtava liikennesuunnittelun asiantuntija Suomessa. Sillä sektorilla sen tehtävänä on kaikissa ratkaisuissaan edistää liikenteen ja liikkumiskäyttäytymisen turvallisuutta sekä auttaa vähentämään liikenteen ympäristökuormitusta. Projekteihin liittyy tekemistä strategisesta suunnittelusta rakentamiseen ja ylläpitoon. Rambollin liikennesuunnittelussa tärkeää roolia edustaa vuorovaikutteisen asiantuntijaverkon hyödyntäminen niin liikenteen kuin maankäytönkin suunnittelun osalta. Infran ja liikenteen palvelujen esittäminen kiteytetysti on ollut kuitenkin melkoinen haaste: pelkästään infran ja liikenteen puolella on monia erilaisia suunnittelun alueita aina akustiikasta kaavoitukseen ja riskien hallinnasta virtuaalimallinnukseen. Lisäksi

Lue lisää

  • 1
  • 2