Asiakkaamme Ramboll on johtava liikennesuunnittelun asiantuntija Suomessa. Sillä sektorilla sen tehtävänä on kaikissa ratkaisuissaan edistää liikenteen ja liikkumiskäyttäytymisen turvallisuutta sekä auttaa vähentämään liikenteen ympäristökuormitusta. Projekteihin liittyy tekemistä strategisesta suunnittelusta rakentamiseen ja ylläpitoon.

Rambollin liikennesuunnittelussa tärkeää roolia edustaa vuorovaikutteisen asiantuntijaverkon hyödyntäminen niin liikenteen kuin maankäytönkin suunnittelun osalta.

Infran ja liikenteen palvelujen esittäminen kiteytetysti on ollut kuitenkin melkoinen haaste: pelkästään infran ja liikenteen puolella on monia erilaisia suunnittelun alueita aina akustiikasta kaavoitukseen ja riskien hallinnasta virtuaalimallinnukseen. Lisäksi liikennesuunnittelussa on lukuisia erilaisia suunnittelun palveluita.

Saimme toimeksiannoksi auttaa Rambollia konseptoimaan palvelut seuraavasti: yksinkertaistaa monimutkainen kokonaisuus helposti viestittäväksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Päätimme yhdistää Rambollin liikenteen palvelut ja elinkaaren vaiheet samaan kuvaan. Haasteena olivat tiedon runsaus ja vaihtoehtojen huikea määrä.

Ratkaisu perustui lukuisiin asiakas- ja käyttäjähaastatteluihin, joiden tehtävänä oli selvittää miten kyseinen kohderyhmä näkee kokonaisuuden ja osa-alueet. Asiakasnäkemyksen pohjalta ratkaisuksi löytyi ympyrämuoto ja pyöritettävä kiekko: ulkokehälle sijoitettiin palvelut ja sisäkehälle elinkaaren eri vaiheet. Kehiä pyörittämällä syntyy erilaisia kombinaatioita, joita voi vertailla nopeasti ja tehokkaasti, selainpohjaisesti.

Ratkaisun nimeksi tuli Liikenne 720°.

Esimerkkinä älyliikenne. Aluksi uloimmalta kehältä valitaan “älyliikenne” ja pyöräytetään se nuolen osoittamaan kohtaan. Sisemmältä kehältä valitaan haluttu elinkaaren vaihe, vaikkapa suunnitelmat ja pyöräytetään se samaan linjaan älyliikenteen kanssa. Ympyrän keskelle valikoituu näistä muodostuva referenssi ja oikea tietosisältö kuvan ja pienen sisältökuvauksen avuilla. Tässä tapauksessa otsikolla “Liikenteen hallintaa Kehä III – Klaukkala välillä.”

Samalla yksikertaisen tehokkaalla logiikalla toimii koko Rambollin laaja liikenteen palveluiden kuvaus.

Innovaatioista ja palveluiden tuotteistuksista voit kysyä meiltä suoraan!