Hansel Oy

Hansel on menestystarina

”Hyvä konsultti ja se on paljon sanottu”, toteaa Hansel Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pihkala. Fenix Consulting auttoi uutta Hanselia silloin, kun yritys muuttui tukkukaupasta valtion yhteishankintayksiköksi.

Valtio omistaa Hanselin sataprosenttisesti. Uusi Hansel aloitti toimintansa vanhan tukkukaupan jälkeen vuonna 2003. Samalla tukkukauppatoiminto vaihtui asiantuntijaorganisaatioksi. Moni muukin asia meni samalla uusiksi.

”Kävimme läpi valtavan muutoksen niin organisaatiossa, asiakaskunnassa kuin toimittajissakin. Hannu oli mukana tekemässä strategioita. Käytimme TUTKAa selvittämään toimittajien ja asiakkaiden mielipiteitä ja tarpeita”, kertoo Anssi Pihkala.

TUTKA on johtamisen väline

Pihkalan mukaan TUTKA on myös aidosti antanut tietoa asioista. ”Se ei ole kvantitatiivinen, vaan nimenomaan kvalitatiivinen tutkimus. Sen avulla saaduista tiedoista on ollut meille valtavasti hyötyä. Kun tieto tulee TUTKAn kautta, se otetaan organisaatiossakin vakavasti.”

Yhteishankintayksikön aloittaminen oli haasteellista. Kun uusi Hansel aloitti, ei ollut puitesopimuksia, ei asiakkaita. ”Uskottavuuden luominen oli vaikeaa. Juuri tässä Fenix oli tukena. Kun onnistumisia tuli, niin asiat alkoivat rullata.”

TUTKAsta saadut tulokset eivät Pihkalan mukaan ole pelkkää dokumentointia, vaan myös erinomainen johtamisen väline. Hanselilla oli TUTKA-työryhmä, joka tutkimusten valmistuttua yhdessä Hannu Lehtosen kanssa etsi muutaman, konkreettisen kehittämiskohteen. Seuraavassa tutkimuksessa sitten katsottiin, oliko muutosta tapahtunut.

Työ on yhteispeliä

Hansel on paljon vartijana. Vuonna 2010 yhteishankinnat olivat yli 550 miljoonaa euroa. ”Sopimuksillamme tehtyjen hankintojen arvo kasvaa koko ajan. Olemme menestyneet erittäin hyvin. Pitää kuitenkin aina muistaa, että menestystarinat ovat yhteispeliä, eivät vain Hanselin menestystarinoita. Meillä Hanselissa on valtavan hyviä asiantuntijoita, jotka yhdessä asiakkaiden ja toimittajien kanssa tekevät erinomaista työtä”, Pihkala sanoo.

Pihkala painottaa markkinoiden toimivuutta ja kilpailun edistämistä. Myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on merkittävä rooli valtion yhteishankinnoissa. Noin 37 prosenttia Hanselin puitejärjestelyjen kautta hankituista tuotteista ja palveluista tulee pk-yrityksiltä.

”Kun hankintoja keskitetään, on vaarana, että vain suuret toimijat pääsevät mukaan. Meidän tehtävämme ei ole hävittää kilpailua tästä maasta, vaan nimenomaan edistää sitä. Tarjouskilpailut on tehtävä niin, että myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus päästä mukaan.”

Ympäristöystävällisyys on huomioitu Hanselin sopimuksissa jo vuosia. Pihkalan mukaan Hansel pystyy raportoimaan tarkoin, miten ympäristövaatimukset täytetään. ”Olemme suuri hankkija, joten näytämme myös esimerkkiä pienemmille ja vaikutamme omalla toiminnallamme markkinoihin. Vastuullisuus nousee esille koko ajan.”

Anssi Pihkala sanoo, että hanselilaisia motivoivat monet asiat. ”Teemme julkisen sektorin hankintoja niin, että säästöillä mahdollistetaan kansalaisille muita hyviä asioita. Se on motivoivaa.”