Kirjoittaja fenix

Source: Dreamstime, Toronto Star Graphic. Onko yrityksen missio vain kasa kauniita sanoja? Onko yrityksen perustehtävä riittävän tarkoin määritelty? Kansainvälisillä foorumeilla on viime aikoina ollut yhä useammin puheenaiheena yrityksen tarkoituksen määrittämisen keskeinen merkitys koko liiketoiminnalle. Yhtenä menetelmänä on tuotu esiin japanilainen elämänfilosofia Ikigai, joka tarkoittaa syytä olemassaoloon. Ikigain sanotaan olevan yksi japanilaisten pitkän iän salaisuuksista, ja teema soveltuu hyvin myös liike-elämän haasteisiin.  Yritykset, joilla on selkeä tehtävä ja tarkoitus myös menestyvät usein myös muita paremmin. Ikigai

Lue lisää