blogi210817

Next?

Ympäröivä maailmamme on muuttunut nopeammin kuin koskaan. Elämme ympäristössä, jossa aiemmin tieteiselokuvissa esiintyneet laitteet ja teknologia ovat tulleet osaksi jokapäiväistä elämäämme. On selvää, että kaikki tämä aiheuttaa hämmennystä ja kysymyksiä. Valitettavasti emme voi tarjota kristallipalloa käyttöösi, mutta jo tämän päivän kokemuksella ja tiedoilla voimme hiemaan valottaa seuraavia askelia liiketoimintasi siirtymisessä digitaaliseen ympäristöön. Olemme koonneet oheen seitsemän keskeistä tekijää koskien tekoälyä ja sen kehittymistä liiketoiminnan avuksi.

1. Tekoäly ei pysty rakentamaan yrityksen strategiaa, mutta se voi toimia erinomaisena apuna suunnittelussa ja implementoinnissa. Päätöksenteko pohjautuu aina luotettavaan tietoon. Tietoa on kyettävä kokoamaan, tulkitsemaan ja tuottamaan monista eri lähteistä ja monialaisesti. Tekoälyn taustalla on aina oltava äly.

 2. Tekoälyn taustalla on oltava riittävästi riittävän laadukasta dataa. Tekoälysovellukset ja koneoppiminen tarjoavat monenlaisia ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin, mutta tekoäly ei ole nykypäivän kristallipallo tai Yleismies Jantunen, jolta löytyy ratkaisu kaikkiin pulmiin. Tekoälyn hyödyntäminen perustuu aina relevanttiin ja syvälliseen tietoon. Tieto tarkoittaa kilpailuetua, ja tekoäly tarjoaa työkaluja tiedon menestyksekkääseen soveltamiseen. Järjestys on tämä.

3. Tekoäly auttaa reagoimaan nopeamuutoksisen liiketoimintaympäristön aiheuttamiin haasteisiin. Menestyksellinen päätöksenteko vaatii ajantasaista tietoa. Saatua ja kerättyä kokemusperäistä tietoa tulee kyetä yhdistämään vaikuttavuustietoon tulevaisuuden ennakoimiseksi. Tähän tarvitaan tavoitteellinen toimintamalli.

4. Tulevaisuuden ymmärtäminen edellyttää heikkojen signaalien kuulemista ja ymmärtämistä. Eri lähteistä saatavaa tietoa yhdistämällä tekoälyn avulla on mahdollista saada jatkuva reaaliaikainen tilannekuva johtamisen tueksi, mikä auttaa myös esimerkiksi asiakkaiden ja markkinoiden käyttäytymisen ennustamisessa. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi tarvitaan tietoa esimerkiksi markkinoiden heikoista signaaleista ja asiakkaiden emotionaalisista päätöksentekotekijöistä. Kvalitatiivisen tiedonhankinnan merkitys tulee korostumaan.

5. Tekoäly varmistaa tiedon objektiivisen analysoinnin. Ihmisillä on taipumus tulkita tieto haluamallaan tavalla, joko tarkoituksellisesti tai tahattomasti. Ilman tietoa ei voi toimia oikein, mutta toisaalta tiedon määrän kasvaessa ja monipuolistuessa ihminen ei kykene käsittelemään sitä nykypäivän asiakasvaatimusten tasolla. Tässä tekoäly on mainio kumppani.

6. Nykytilasta tekoälyä hyödyntävään liiketoimintaympäristöön on polku, se ei synny kertainvestoinnilla. Menestyksekkääseen etenemiseen polulla tarvitaan strategista ketteryyttä ja oikeiden askelten ottamista yrityksen sisällä. Valmiudet pitää rakentaa ensin, muuten polusta tulee helposti kivinen.

7. Tieto ei usein riitä, ratkaisevaa on sen hyödyntäminen liiketoiminnassa. Tämä edellyttää kykyä ja valmiuksia päätöksentekoon. Yrityksen strategian on oltava kirkas ja sen onnistunut implementoiminen on elinehto. Se tuo varmuuden ja rohkeuden tekoälyn menestyksekkääseen hyödyntämiseen.

 Haluatko lisätietojä? Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero

Yritys

Viesti